UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ
ma zaszczyt zaprosić na

SYMPOZJUM
data Kazimierz Dolny